Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest instytucją której głównym celem, zgodnie z art. 10b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jest ochrona praw osób korzystających z pomocy w ramach szpitali psychiatrycznych. Rola rzeczników ma przede wszystkim charakter kontrolny, posiadają więc oni, przede wszystkim, uprawnienia do wizytowania szpitali psychiatrycznych i innych tego typu placówek, a także do wglądu w dokumentację medyczną poszczególnych pacjentów. Rzecznik jest również kompetentny do kierowania do władz szpitala psychiatrycznego i jego personelu medycznego wniosków o usunięcie elementów stanu faktycznego będących przedmiotem skargi złożonej przez pacjenta.

Rzecznik prowadzi biuro, w ramach którego obsługuje skargi składane przez pacjentów szpitali psychiatrycznych poprzez przyjmowanie ich, udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym, udziela pomocy prawnej, a także wspierania w toku postępowania wszczętego złożeniem skargi na dyrektora placówki. Ponadto, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego gromadzi dane statystyczne, na podstawie których sporządza okresowe raporty, a także prowadzi działania edukacyjno-informacyjne, których celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej praw pacjenta i jego najbliższych.